Mittetulundusühing Eesti Audioloogia Selts

Mittetulundusühing Eesti Audioloogia Selts

Eesti Audioloogia Seltsi eesmärk on audioloogia kui eriala tunnustamine, arendamine ja propageerimine. Selleks teeb Selts koostööd siduserialade ja samalaadsete seltsidega rahvusvahelisel tasandil, nõustab audioloogiaalaseid teadus- ja arendusprojekte.

Oma eesmärkide saavutamiseks osaleb Selts:

Oma eesmärkide saavutamiseks on Seltsil õigus: